اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


پرازوسين نتايج آزمونهاي تشخيصي فئوکروموسيتوم را تغيير داده و موجب افزايش غلظت ادراري متابوليت نوراپي نفرين و اسيد وانيليل مندليک مي شود. ممکن است کاهش گذراي تعداد گلبولهاي سفيد و افزايش غلظت سرمي اسيد اوريک و ازت اوره خون (BUN) نيز بروز کند. ممکن است باعث افزايش آنزيم هاي کبدي شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني:کمي فشار خون، خواب آلودگي.


درمان:محتويات معده را مي توان با ايجاد استفراغ يا شستشوي معده تخليه و براي کاهش جذب دارو، ذغال فعال تجويز کرد. ساير اقدامات درماني معمولاً جنبه علامتي و حمايتي دارند. پرازوسين قابل دياليز نيست.


عوارض جانبي مصرف دارو


عوارض معمول مصرف اين دارو عبارتند از سردرد، سرگيجه و حالت غش بخصوص در هنگام سرپا ايستادن. از ديگر عوارض مصرف اين دارو مي توان به ارتعاش بدن، تهوع، خواب آلودگي ، خشکي بيني، اختلال در بينايي و تورم زانوها اشاره نمود. در صورت بروز اين عوارض تحت مراقبت قرار بگيريد.


مصرف دارو براي ن حامله :چون مفيد بودن اين دارو براي مصرف در دوران حاملگي به اثبات نرسيده است لذا بهتراست با پزشک م گردد.


مصرف دارو براي ن شيرده :چون مفيد بودن دارو براي اينگونه ن ثابت نشده است لذا بهتر است با پزشک م گردد.


مصرف دارو براي بچه ها و اطفال :مجاز نمي باشد. و توصيه نمي گردد.


مصرف دارو براي افراد بالاي 60 سال :اشکالي ندارد.


مصرف در افراد بالاي 60 سال :چون اين دارو مي تواند موجب سرگيجه، پريشاني حواس و خواب آلودگي گردد لذا کليه رانندگان و افرادي که کارهاي پرمخاطره انجام مي دهند بايد هنگام مصرف اين دارو از فعاليت هاي مربوطه دست بکشند.


ملاحظات اختصاصي


علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي داروهاي مهار کننده آلفا ـ آدرنرژيک، رعايت موارد زير نيز توصيه مي شود:


سنکوپ بر اثر مصرف نوبت اول (سرگيجه، منگي و سنکوپ) ممکن است طي 1-0.5 ساعت بعد از مصرف مقدار اوليه بروز کند. اگر مقدار مصرف اوليه بيش از 2 ميلي گرم باشد، ممکن است اين عارضه شديد باشد و با کاهش هوشياري همراه شود. اين عارضه گذرا است و ممکن است با مصرف دارو به هنگام خواب کاهش يابد. اين عارضه در بيماريهاي همراه با تب شايع تر است و در صورت کمي سديم خون تشديد مي شود. مقدار مصرف بايد به طور تدريجي افزايش يابد و در صورت بروز سرگيجه، بيمار بايد دراز بکشد يا بنشيند.


اثر پرازوسين بر فشار خون دياستوليک بارزتر است.


پرازوسين براي درمان اسپاسم عروق ناشي از سندرم رينود به کار رفته است. همچنين، اين دارو همراه با داروهاي مدر و گليکوزيدهاي قلبي براي درمان نارسايي احتقاني قلب، کنترل علائم و نشانه هاي فئوکروموسيتوم قبل از جراحي و درمان ايسکمي محيطي ناشي از ارگوتامين تجويز شده است.


نکات قابل توصيه به بيمار


دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنيد. حتي در صورت احساس بهبودي، مصرف دارو را ادامه دهيد. از قطع ناگهاني دارو خودداري کنيد، زيرا زيادي واجهشي و شديد فشار خون ممکن است بروز کند. در صورت بروز کسالت يا هرگونه عوارض جانبي غير عادي به پزشک مراجعه کنيد.


از انجام فعاليتهاي خطرناکي که نياز به هوشياري دارند، تا زمان بروز تحمل نسبت به اثرات تسکين بخش، خواب آلودگي و ساير عوارض CNS دارو ، خودداري کنيد. براي کاهش بروز افت فشار خون در حالت ايستاده ، از تغيير ناگهاني وضعيت خود خودداري نماييد. مصرف تکه هاي يخ، شکلات يا آدامس، خشکي دهان را برطرف مي کند.


قبل از مصرف داروهاي سرماخوردگي بدون نسخه با پزشک تماس بگيريد.


مصرف در سالمندان:بيماران سالخورده ممکن است نسبت به اثرات کاهنده فشار خون اين دارو حساس تر باشند و به دليل تغيير در متابوليسم دارو به مقادير کمتري از اين دارو نياز داشته باشند.


مصرف در کودکان:بي ضرري و اثر بخشي مصرف اين دارو در کودکان ثابت نشده است. منافع دارو در مقابل مضرات آن بايد سنجيده شود.


بيشتر بخوانيد


عوارض و موارد مصرف قرص پرازوسين 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اجتماعي Brandon Melissa Jose سريع آسان Reggie سپتيک تانک | تصفيه فاضلاب ، قيمت سپتيک تانک پلي اتيلن Marilyn Brandon Jennifer